Podziękowania Stowarzyszenia Jasny Promyk Słońca

Klasa 4bT zakupiła najwięcej cegiełek wspierających Stowarzyszenie Jasny Promyk Słońca, które zajmuje się pomocą rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i dzieciom niepełnosprawnym.