Podpisanie porozumienia z Raben Logistics Polska Sp. z o.o.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. podpisano porozumienie pomiędzy ZSSiO a firmą Raben Logistics Polska Sp. z o.o.. W imieniu firmy porozumienie podpisał Dyrektor Regionu Łukasz Pełko, ZSSiO reprezentował Dyrektor ZSSiO Janusz Berek. W dniu 25 kwietnia 2019 r. podczas dnia otwartego szkoły nastąpiło przekazanie porozumienia przez Kierownika oddziału w Czechowicach-Dziedzicach p. Małgorzatę Kacyrz. Na mocy porozumienia Raben Logistics Polska Sp. z o.o. obejmuje patronatem dwa kierunki kształcenia: technik spedytor i kierowca mechanik. W ramach porozumienia strony zobowiązują się między innymi do organizacji:

  • wizyt zawodoznawczych na terenie Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
  • szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli przez Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
  • prezentacji i wycieczek naukowych umożliwiających zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
  • praktyk zawodowych w Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
  • wspólnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Grupa Raben jest obecna na rynku europejskim od ponad 85 lat oferując kompleksowe usługi logistyczne. Poszczególne oddziały Grupy zlokalizowane są w 12 krajach Europy, na terenie: Czech, Estonii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Włoch i Rumunii. Raben Group działa w Polsce od 1991 roku, posiada rozbudowaną sieć terminali w całym kraju oraz ponad 25 letnie doświadczenie na rynku usług logistycznych. Raben Logistics Polska to czołowa firma logistyczna w naszym kraju. Więcej o firmie…