Pielgrzymka maturzystów do Kalwarii Zebrzydowskiej

Jak co roku maturzyści uczestniczyli w pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic aby podziękować za wszystkie lata nauki, pracy i pogłębiania wiary w szkole. Wraz ze swoimi wychowawcami oraz katechetami uczestniczyli we Mszy Św.w Sanktuarium oraz mieli okazję poznać jego historię. Wkraczając w dorosłe życie potrzebują autorytetów dlatego pielgrzymka jest także związana z osobą Jana Pawła II. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do bazyliki w Wadowicach aby prosić naszego świętego Jana Pawła II o wstawiennictwo we wszystkich naszych podejmowanych decyzjach i egzaminach.