ODBIÓR DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę 24 kwietnia 2020 r. mogą odebrać dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, począwszy od dnia 25 maja 2020 r.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w okresie zawieszenia zajęć odbiór dyplomów będzie możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.