ODBIÓR CERTYFIKATÓW I DYPLOMÓW ZAWODOWYCH

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę 23 czerwca 2023 r., mogą odebrać w sekretariacie szkoły, certyfikaty i dyplomy zawodowe.