Konkurs Wiedzy

W XVII wieku silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1795 przez 123 lata, aż do 1918 roku, kiedy to, 11 listopada, Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudzkiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. W tedy powstała Druga Rzeczpospolita.

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowych po raz pierwszy dopiero w 1937 roku.  W latach 1939-1944 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmy, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym  świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Świeto obchodzone jest w całym kraju.

Uczniowie wysłuchali akademii i wzięli udział w konkursie. Akademia zosta przygotowana przez Panią I.Krężel, Pana M.Łukasika oraz klasy III e, II f.

Wyniki konkursu:

1 miejsce – 2dT

2 miejsce – 1bZSZ

3 miejsce – 1aZSZ