Konkurs – Dzieje Polskiej Nauki i Techniki

Szanowni Państwo,

W tym roku obchodzimy szereg okrągłych rocznic. Jedną z najważniejszych jest setna rocznica Powstań Śląskich 1919-1920-1921.

Chcąc przywrócić ogółowi, zwłaszcza młodemu pokoleniu pamięć o ciekawych i nowatorskich w swoim czasie konstrukcjach, skromnych ludziach, oddających swój talent i uzdolnienia „pro publico bono” (dla dobra publicznego), nieszukających pieniędzy (konstruktorzy wykrywacza min), ani ulotnej sławy, zamierzamy zorganizować konkurs historyczny „Dzieje Polskiej Nauki i Techniki”.

Konkurs ma charakter edukacyjny, jest już drugą edycją konkursu historycznego „Sto lat Dziejów Polskiej Techniki”. Pierwsza edycja jak i obecna jest organizowana pod patronatem Katowickiego Oddziału IPN. Konkurs ma również aspekt wychowania patriotycznego, budzenia dumy z dokonań naszych wielkich rodaków.

Konkurs polegać będzie na wykonaniu i przesłaniu drogą elektroniczną lub pocztą prezentacji multimedialnej lub filmu poświęconych następującym zagadnieniom:

a) wyszukanie informacji o wybitnym lecz mało znanym polskim uczonym, konstruktorze,
b) wyszukiwanie informacji o odkryciach naukowych lub badaniach naukowych.

Zwracamy się zatem z gorącym apelem, aby zachęcili Państwo, zarówno dziewczyny jak i chłopców do wzięcia udziału w konkursie. Liczymy na Państwa zaangażowanie i promocję wiedzy technicznej. Jesteśmy to winni tysiącom techników i inżynierów, którzy tak pięknie wpisali się w rozwój bielskiego ośrodka przemysłowego.

Z wyrazami szacunku:

Organizatorzy

Załączniki:
Regulamin konkursu