Kolejny sukces absolwentów naszej szkoły!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej zorganizowało w Warszawie Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2017”. Absolwenci naszej szkoły zajęli bardzo wysokie miejsca w rankigu o specjalności Technik pojazdów Samochodowych.
Do tego prestiżowego konkursu nominowani są najlepsi uczniowie szkół średnich, którzy nie tylko osiągnęli wysokie wyniki na świadectwach dojrzałości, zdali egzaminy maturalne i zawodowe, ale uczestniczyli w olimpiadach i konkursach z różnych dziedzin i na wielu szczeblach.
Wielkim zaszczytem dla ZSSiO jest, że nagrody w tym konkursie otrzymali trzej absolwenci z klasy 4CT:

    Rafał Olma – III miejsce w specjalności Technik Pojazdów Samochodowych,
    Mateusz Bodzek – wyróżnienie w specjalności Technik Pojazdów Samochodowych,
    Mateusz Moc – wyróżnienie w specjalności Technik Pojazdów Samochodowych.

Gratulacje mają szczególny charakter ponieważ konkurs odbył się na szczeblu ogólnokrajowym. Jesteśmy pewni, że kolejne roczniki naszych uczniów pójdą w ślady naszych nagrodzonych absolwentów.