Kolejny rok z tutoringiem w naszej szkole.

Koniec roku to czas podsumowań. Jesteśmy bardzo dumni, że rok szkolny 2018/2019 był już trzecim rokiem realizacji programów tutorskich w naszej szkole. Co roku zainteresowanie tutoringiem rośnie. Młodzi ludzie, szukając innych form edukacji niż tradycyjna, decydują się na wzięcie udziału w tutoringu, który w naszej szkole prowadzą: Pani Magdalena Krajs i Pani Maria Kurzyca. W tym roku jedna osoba została objęta tutoringiem naukowym związanym z rozwijaniem kompetencji niezbędnych do przygotowania do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Cztery kolejne osoby, zdecydowały się na tutoring rozwojowy, związany z odkrywaniem i doskonaleniem umiejętności i zainteresowań pozaszkolnych. Bardzo się cieszymy i liczymy na więcej! W przyszłym roku szkolnym planujemy przystąpienie do kolejnych działań tutorskich.