Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF

 

 

 

 

W dniach 11-12 grudnia 2019 r. zapraszamy na Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF, które
odbędą się w Bielsku-Białej w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filarowej
52 w godzinach od 8:00 do 14:15.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych klas 5-8.
W wydarzeniu w ciągu 3 dni weźmie udział nawet 600 uczniów ze szkół podstawowych.
W jednym dniu w wydarzeniu wezmą udział 3 grupy (grupa może składać się maksymalnie z 120
uczestników).

Czas trwania pojedynczej lekcji to ok 105 min poprzedzony 15 minutowym spotkaniem z Mistrzem
Sportu, Panią Moniką Pyrek. Zajęcia grup odbędą się wg następującego harmonogramu:
I grupa : 08:00 – 10:00
II grupa: 10:00 – 12:00
III grupa: 12:15 – 14:15

Podczas każdej lekcji udostępnionych zostanie około 10 stanowisk interaktywnych spośród
następujących zaprezentowanych poniżej:
• Koszykówka z wykorzystaniem interaktywnego systemu wspomagającego trening rzutowy.
• Piłka nożna z system mierzącym siłę strzału i wspomagającym celność poprzez wskazywanie
właściwego toru lotu piłki.
• Rzut piłką ręczną na bramkę z elektronicznym pomiarem siły rzutu.
• Rower stacjonarny zintegrowany z systemem Wirtualnej Rzeczywistości.
• Stanowisko VR z aplikacjami zmagań sportowych w systemie Wirtualnej Rzeczywistości.
• Bieg na 20 metrów z elektronicznym pomiarem czasu.
• Test sprawnościowy z wykorzystaniem elektronicznego refleksomierza.
• Przeciąganie liny z wykorzystaniem elektronicznego symulatora.
• Testy możliwości motorycznych i psychomotorycznych z wykorzystaniem stanowisk interaktywnych.
• Mechaniczna ścianka wspinaczkowa z ruchomymi panelami wspinaczkowymi.

Celem projektu jest odwrócenie panującej wśród uczniów tendencji do biernego uczestnictwa w
sporcie (zainteresowanie nowinkami technologicznymi, gadżetami m.in. smartfonami, grami
komputerowymi, urządzeniami mobilnymi ) poprzez pokazanie im tradycyjnych form aktywności
sportowej, zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu, poprzez wykorzystanie symulatorów
będących w oczach uczniów interesującym i atrakcyjnym novum.
Projekt uatrakcyjnia obecność Mistrza Sportu – Pani Moniki Pyrek.
Zgłoszenia szkoły mogą przesyłać poprzez e-mail na adres email: katedobijka@gmail.com
Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerem telefonu: 606 944 776.

W zgłoszeniu należy podać:
1. Szkołę
2. Zgłaszane klasy
3. Dokładną liczbę zgłaszanych uczniów, którzy wezmą udział w Lekcji
4. Preferowany jeden dzień zajęć
5. Imię i nazwisko oraz kontakt do opiekuna grupy.

Każde dziecko, które ma wziąć udział w projekcie zobowiązane jest posiadać podpisany formularz
zgody, jest to warunek konieczny do udziału w Lekcji. Opiekun grupy deklaruje, że dostarcza zgody
rodziców na udział dzieci w Kinder+Sport Alternatywnych Lekcjach WF w dniu Lekcji (wzór formularza
zgody zostanie przesłany zrekrutowanym nauczycielom).
Zgłoszenia przesyłać można maksymalnie do dnia 06.12.2019
Decyzję o wyborze grup podejmie organizator i poinformuje o tym zgłoszonych
nauczycieli.

Projekt realizowany pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przy wykorzystaniu
dofinansowania zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich 2019 Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Partnerem projektu realizowanego w Bielsku-Białej jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Załączniki:

Zaproszenie
Regulamin
Ramowy program
Formularz zgłoszeniowy
Pismo informujące o Alternatywnych Lekcjach WF Kinder+Sport