Jubileusz Solidarności

15 września br w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących miała moiejsce niezwykła uroczystość. Z okazji jubileuszu Solidarności, odbyła się konferencja zorganizowana przez Region Podbeskidzie NSZZ „S”. Gospodarzem uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół ponadgimnazjalnych B-B, był przewodniczący związku Marcin Tyrna.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Kurator Oświaty woj. śląskiego – Stanisław Faber, Janusz Kaps dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, Artur Kasprzykowski i Marek Łukasik – pracownicy IPN Punkt Konsultacyjny w Bielsku- Białej. Wyjątkowymi gośćmi byli: Grażyna Staniszewska – senator poseł do Parlamentu Europejskiego, Alojzy Pietrszyk – poseł na Sejm RP i Henryk Juszczyk – wiceprezydent Bielksa-Białej.

Żywa lekcja historii poświęcona była pierwszym latom istnienia Solidarności, jej roli i znaczeniu w marszu Polski ku niepodległości. Młodzież miała okazję zobaczyć bohaterów, usłyszeć ich wspomnienia z lat powstawania i kształtowania się wielkiego ruchu społecznego, jakim, niewątpliwie była Solidarność.