II Bielska Noc Maturzystów

Matura, to nie bzdura – wiedzą o tym doskonale uczniowie z bielskich szkół ponadgimnazjalnych. Po raz kolejny maturzyści mogli wymienić się doświadczeniami i podyskutować o najlepszych sposobach na przygotowanie się do egzaminu dojrzałości. 22 marca w auli naszej szkoły odbyła się II BIELSKA NOC MATURZYSTÓW.

Kolejna edycja Bielskiej Nocy Maturzystów zorganizowana została przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Edukacyjną Grupę Ekspertów i Matura Ekspert. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Bielska-Białej p. Jarosława Klimaszewskiego oraz Miejskiego Zarządu Oświaty. Wydarzenie to skierowane do uczniów bielskich liceów i techników, którzy w maju 2019 roku przystąpią do egzaminu maturalnego, było formą powtórki przede wszystkim z przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego i matematyki), która miała na celu ostateczne utrwalenie i usystematyzowanie określonego w podstawie programowej zakresu materiału oraz ugruntowanie i uporządkowanie wiedzy. Każdy uczeń wziął udział zamiennie w zajęciach z języka polskiego i matematyki. W ramach spotkania uczestnicy otrzymali również specjalnie przygotowane materiały. Z opinii zebranych od blisko 200 uczestników, taka forma zajęć była niekonwencjonalną okazją poznania zarówno swoich słabych jak i mocnych stron przed tym kluczowym egzaminem. Istotą sukcesu tego przedsięwzięcia jest rzetelny i ciekawy przekaz wiedzy oraz umiejętności prowadzących nauczycieli, którzy mają duże doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz tworzeniu arkuszy egzaminacyjnych. Wszystkim maturzystom życzymy jak najlepszych wyników na egzaminach maturalnych!