„HISZPAŃSKIE STAŻE DLA NAJLEPSZYCH”

 

 

Zakończyliśmy pierwszą turę projektu, w ramach którego uczniowie klas trzecich odbyli miesięczny staż w Maladze, w Hiszpanii ( 02.03.2019 – 30.03.2019).
To już kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Jest on realizowany w okresie 01.09.2018 – 31.08.2020.
Dzięki Funduszom Europejskim uczniowie mogą realizować miesięczne praktyki zawodowe w Hiszpanii!!! Staże są finansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Dofinansowanie projektu wynosi 407 571,90 PLN.

„HISZPAŃSKIE STAŻE DLA NAJLEPSZYCH” to projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Biorą w nim udział uczniowie kształcący się na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik spedytor i technik mechanik. Główny cel projektu to rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów. Młodzież podnosi swoje kompetencje zawodowe i językowe oraz zdobywa doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.
Przygotowania do udziału w projekcie dotyczyły wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego. Uczniowie poznali hiszpańskie i angielskie słownictwo branżowe, zwroty związane z życiem codziennym oraz specyfikę kultury Hiszpanii a także zwyczaje, tradycje i różnice mentalne.
Staż w Hiszpanii, w Maladze obejmuje praktyki zawodowe w firmach oraz zajęcia z języka hiszpańskiego, a także warsztaty dotyczące min.: kreatywności, tworzenia własnego wizerunku na rynku pracy, umiejętności pracy w grupie, empatii oraz radzenia sobie za granicą, szczególnie z szokiem kulturowym .
Stażyści zdobywają umiejętności i kompetencje zawodowe w zależności od kierunku kształcenia.
Oprócz zajęć uczniowie mają możliwość poznania kultury (pokaz tańca flamenco, tradycyjne tapas) oraz zabytkowych miast Hiszpanii min.: Malagę, Kordobę, Granadę, Sewillę, Rondę i Gibraltar.