Goście z Anglii w ZSSiO

26 września odwiedziła nas delegacja z hrabstwa Durham – partnerzy Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (PNEC), które koordynowało międzynarodowy projekt „Każdy Wat na wagę złota – czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” Euronet 50/50.

Celem projektu było ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych przez zastosowanie metodologii 50/50. Nasza szkoła brała w nim udział od marca 2016r. do lutego 2018r. i odniosła wielki sukces! W ciągu dwóch lat zaoszczędziliśmy na zużyciu energii cieplnej 29 131 zł ( 50% tej kwoty otrzymała szkoła), co pozwoliło nam zająć 3 miejsce wśród 33 szkół biorących udział w projekcie. Nasz sukces został dostrzeżony i zostaliśmy poproszeni o podzielenie się doświadczeniami z przebiegu projektu z gośćmi z Anglii. Odwiedzili nas: Rich Hurst – doradca ds. edukacji w Urzędzie Hrabstwa Durham, kierownik projektu REBUS – Amy Mycock, kierownik projektu realizowanego w ramach OASES (Outdoor and Sustainability Education Specialists team), Clare Garnham– koordynator zespołu OASES, Sara Caines – instruktor OASES CPD, a ze strony PNEC towarzyszyli im: Anna Jaskuła – dyrektor biura Stowarzyszenia, Patrycja Płonka – kierownik projektu REBUS oraz Anna Lachowicz – asystent projektu. Delegacja oprowadzona po szkole przez pana dyrektora Janusz Berka miała możliwość zapoznania się z obecnie przeprowadzanymi pracami modernizacyjnymi oraz z innowacyjnymi technologiami i rozwiązaniami proenergetycznymi w budynku szkoły. Uczniowie należący do Zespołu ds. energii opowiedzieli o działaniach podjętych w ramach realizacji projektu i opracowanych propozycjach rozwiązań. Podkreślili, że sukces udało się odnieść dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej i różnorodności inicjatyw podejmowanych przez uczniów i pracowników szkoły.

Jak przyznali nasi goście, choć samorządy w wielkiej Brytanii od lat z powodzeniem realizują cele w zakresie redukcji emisji CO2, wizyta w naszej szkole pozwoliła im poznać nowe rozwiązania i była inspiracją do podejmowania nowych działań.