FABLAB szkolenie z modelowania 3D

W grudniu uczniowie klas: 1bTM_G, 1bTM_P, 2aTM oraz 3cTM wzięli udział w zajęciach z modelowania 3D, organizowanych przez FABLAB.

Podczas kursu skanowania 3D uczestnicy zapoznali się z technologią skanerów 3D. Przedstawione zostały zasady działania, obsługi, zastosowania urządzeń skanujących 3D oraz obróbka i przetwarzanie cyfrowego skanu. Każdy z uczestników miał możliwość samodzielne wykonać proces skanowania dowolnego obiektu, co pozwoliło na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących tego procesu.

Do dyspozycji uczniów udostępnione zostały dwa ręczne skanery 3D. Każdy z nich posiadał aplikacje przeprowadzającą przez proces skanowania, analizy i obróbki wykonanych skanów oraz zapisu gotowych modeli 3D do późniejszego wykorzystania. Jakość skanu była uzależniona od dokładności z jaką pomiar został wykonany przez osobę obsługującą skaner. Wbudowane narzędzia, będące elementem oprogramowania skanerów pozwoliły na poprawianie błędów i niedociągnięć z procesu skanowania. Przycinanie i modelowanie zeskanowanych obiektów umożliwiło ich wydruk na drukarce 3D. W formie pokazu zademonstrowane zostało użycie zaawansowanego skanera 3D wykorzystywanego do profesjonalnych zastosowań.

Kurs obsługi drukarki 3D i przygotowania modelu do wydruku obejmował zapoznanie z najbardziej popularnymi technologiami i rozwiązaniami druku 3D dostępnymi na rynku. Zaprezentowane zostały drukarki 3D SLA, oraz FDM z dokładnym omówieniem zasad działania i postępowania przy ich obsłudze. Następnym etapem było przygotowanie urządzenia do pracy oraz pocięcie i wgranie wybranego modelu w oprogramowaniu tnącym. Uczestnicy mogli z bliska zaobserwować proces przyrostowego druku będącego efektem wcześniejszych etapów pracy. Obserwacja procesu tworzenia obiektu ułatwiła zrozumienie zasady działania drukarki 3D.

Część kursu „Jak zrobić własną drukarkę 3D?” omawiała tematykę drukarek typu RepRap do samodzielnego złożenia. Na tym etapie przybliżone zostały najważniejsze elementy składowe budowanej drukarki 3D.
W trakcie całego szkolenia uczestnicy wykazywali się dużym zaangażowaniem w powierzone zadania oraz chętnie zadawali pytania dotyczące poszczególnych etapów zajęć. Była to niezwykła okazja zapoznania się w praktyce z nowymi technologiami w przystępny i profesjonalny sposób przedstawionymi przez prowadzących.