EGZAMINY POPRAWKOWE SIERPIEŃ 2014

26.08.2014 (wtorek)

 • matematyka, 
 • historia,
 • WOS,
 • PKM, PKMiU
 • WF

27.08.2014 (środa)

 • język polski, 
 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki,
 • fizyka 
 • chemia,
 • techniki wytwarzania, 
 • TNSiPMPS,
 • technologia mechaniczna,
 • silniki spalinowe,
 • zajęcia praktyczne.

Wszystkie egzaminy rozpoczną się częścią pisemną o godzinie 9:00 w salach – 103 C i 106 C

Bezpośrednio po egzaminie pisemnym odbędzie się część ustna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie ZSSiO tel. 33-8271331