Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu

W zakładce Dla uczniów – Egzamin zawodowy znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020.