DZIEŃ MATEMATYKI W ZSSIO

Rok 2019 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Matematyki. Jego ideą jest „uhonorowanie polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenienie znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw”. W związku z tym, 21 marca w ZSSiO wraz z pierwszym dniem wiosny obchodziliśmy Dzień Matematyki 2019.

Od wielu lat organizatorem i inicjatorem Dnia Matematyki w Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Celem jest zainteresowanie uczniów matematyką i pokazanie, że matematyka rzeczywiście istnieje w każdej dziedzinie życia. Nasza szkoła przyłączyła się do tej akcji już po raz kolejny. W tym roku tematem przewodnim była matematyka, która pojawia się w otaczającej nas przyrodzie czyli: „Matematyka Dzika”.

Podczas obchodów Dnia Matematyki 2019 w szkole:

  • Maturzyści zmierzyli się z zadaniami maturalnymi pod opieką Pani Marzeny Kuś.
  • O godzinie 09.40 został przeprowadzony konkurs dla maturzystów „Matura na czas”. Wzięły w nim udział zespoły uczniów klas maturalnych. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu na czas. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26.04.2019 r. w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.
  • Odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur – wśród uczestników znaleźli się reprezentanci ZSSiO z klas I i II, którzy rozwiązywali zadania pod opieką Pani Ewy Bućko.
  • Zebranym na auli uczniowie klasy 2bt przedstawili prezentacje o sławnych Polskich Matematykach. Przybliżyli sylwetki trzech poznańskich matematyków, którzy rozkodowali system szyfrowania niemieckiej maszyny kodującej Enigma. Jej rozszyfrowanie uchodziło za niewykonalne. Dokonali tego absolwenci Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UAM: Marian Rajewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski.
  • Na auli odbył się Turniej Matematyczny. Trzyosobowe drużyny z klas pierwszych rozwiązywały wylosowane przez siebie zadania matematyczne. Zwycięskie drużyny odebrały dyplomy i nagrody: I miejsce klasa 1ct.
  • W dalszej części na auli szkolnej uczniowie klas pierwszych i drugich rozwiązywali zadania konkursowe pod hasłem: „Matematyka Dzika”. Każdy mógł się przyłączyć do wspólnej zabawy, nawet uczniowie, którzy nie lubią matematyki. Uczestnicy korzystali z tablic matematycznych, kalkulatorów. W konkurencji indywidualnej wygrał: Kacper Kania z klasy 2bt. Za organizację i przeprowadzenie odpowiadały: Panie Katarzyna Hańderek i Bożena Rzycka-Ryznar.

Cieszymy się, że mogliśmy pokazać naszym uczniom gdzie w przyrodzie ma zastosowanie matematyka. Połączyliśmy przyjemną zabawę, rywalizację i matematykę, wykorzystując przy tym okazję do zabawy w pierwszym dniu wiosny. Obchody Roku Matematyki będą w szkole kontynuowane. Zapraszamy do udziału.