Konkurs „Dzieje Polskiej Nauki i Techniki”

 

 

 

 

 

 

Tegoroczny konkurs „Dzieje Polskiej Nauki i Techniki” będzie już trzecią edycją konkursu
zorganizowanego dla uczczenia i upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Pierwszą
edycję w roku szkolnym 2018/2019 pod nazwą „Sto lat Dziejów Polskiej Nauki i Techniki” zorganizował
Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Tegoroczną, trzecią już edycję tym
razem przygotowuje Biuro Edukacji Narodowej IPN O/Katowice razem z dotychczasowym
organizatorem.

OPIS KONKURSU
Do konkursu zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
W powszechnie przyjętej narracji, dzieje nauki i techniki są marginalizowane i spychane na dalszy plan,
nawet nie stając się tłem okresów, i pomniejszych wycinków historii. A to właśnie technika i poziom jej
rozwoju w wielu przypadkach ma głos decydujący o przebiegu wydarzeń. Za przykład mogą tu posłużyć
lata 717 – 718 n.e., w których to Konstantynopol obronił się przed inwazją Arabów dzięki tzw.
greckiemu ogniowi. Takich wydarzeń można mnożyć w nieskończoność. Szczególnie polska
historiografia kuleje na tym polu. W podręcznikach do historii niewiele poświęca się miejsca rozwojowi
polskiej nauki i myśli technicznej. Przeciętny Polak może skojarzy nazwisko Ignacego Łukasiewicza
z ropą naftową, ale nazwisko Wiktora Zglenickiego nikomu nic nie mówi.
Celem naszym jest zainteresowanie młodego pokolenia mało znanymi lub wręcz nieobecnymi
w przestrzeni publicznej faktami, a związanymi z polską nauką, techniką, czy też wręcz
z wynalazczością. Konkurs ten, mamy nadzieję, zada kłam obiegowej opinii o małych predyspozycjach
Polaków do zawodów stricte technicznych. Wiele ciekawych, a nawet sensacyjnych informacji czeka
na swoich odkrywców. Z uwagi na swoją przeszłość, województwo śląskie jest szczególnie zobligowane
do roli czołowego ośrodka w Polsce budowania wiedzy o polskiej nauce, technice, wynalazczości,
jednym słowem o polskiej przedsiębiorczości.

CELE KONKURSU
Nadrzędnym celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do poszerzania horyzontów wiedzy o naszej
przeszłości o wątki na ogół pomijane lub marginalizowane w programach nauczania.
Kształtowanie w młodym pokoleniu postawy aktywnego poszukiwania wiadomości, krytycznego
podejścia do uzyskanej wiedzy.
Kształtowanie własnego warsztatu pracy intelektualnej.
Umiejętności pracy w grupie i dzielenia się z innymi zdobytą przez siebie wiedzą.
Rozbudzenie dumy z osiągnięć rodaków w tak ważnych dla rozwoju gospodarczego dziedzinach
i poziomu życia zwykłych ludzi jak nauka i technika.

 

Kliknij by otworzyć regulamin