Działamy dla Dobrej Fabryki w dobrej wierze.


Jesteśmy ekipą Dobrej Fabryki Szymona
Hołowni. Mamy cel.
Chcemy dalej pomagać.
Sukcesem zakończyła się nasza
inicjatywa: „Niezbędnik wigilijny”.
Z radością przekazaliśmy darowiznę
pieniężną na cele charytatywne dla dzieci
z Fundacji Szymona Hołowni.
Samorząd Uczniowski