Doradztwo zawodowe – zajęcia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

W pierwszej połowie marca miała miejsce seria spotkań młodzieży z klas zawodowych, pierwszych i drugich z doradcą zawodowym, Panem Rafałem Rojkiem. Zajęcia odbyły się w bielskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz w siedzibie naszej Szkoły.
Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na rynku pracy w naszym rejonie w świetle najnowszych danych. W trakcie zajęć młodzież miała możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych oraz podzielenia się wątpliwościami towarzyszącymi wyborom zawodowym. Przeprowadzone zostały ciekawe i emocjonujące dyskusje dotyczące wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sztucznej inteligencji oraz zastąpienia czynnika ludzkiego pracą robota.