Centrum Inżynieryjne partnerem ZSSiO

W dniu 09 lipca 2020 r. podpisano porozumienie pomiędzy ZSSiO a Centrum Inżynieryjnym Sp. z o. o. Sp. k.. W imieniu firmy porozumienie podpisał p. Michał Targosz – V-ce Prezes Zarządu, w imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły. Centrum Inżynieryjne obejmuje patronatem dwa kierunki kształcenia: technik automatyk i technik mechanik. Współpraca będzie dotyczyć między innymi:

  • organizacji wizyt zawodoznawczych dla uczniów i nauczycieli na terenie firmy,
  • udziału uczniów i nauczycieli ZSSiO w szkoleniach, prezentacjach i wycieczkach naukowych umożliwiających zapoznanie się z narzędziami i technologiami stosowanymi w Centrum Inżynieryjnym,
  • rzeczowego/finansowego wspierania szkoły przez firmę w rozwoju bazy dydaktycznej,
  • realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkoły w Centrum Inżynieryjnym Sp. z o. o. Sp. k.,
  • proponowania zatrudnienia absolwentom ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników przez firmę,
  • podejmowania wspólnych działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Centrum Inżynieryjne Sp. k. jest integratorem systemów sterowania do maszyn i linii produkcyjnych. Firma działa w obszarach związanych z automatyką przemysłową, dostosowanych do wymogów kierunku INDUSTRY 4.0.. Główne dziedziny działalności dotyczą projektowania i programowania układów automatyki, robotyki i inżynierii produkcji. Więcej o firmie…