Boże Narodzenie w ZSSiO

Boże Narodzenie to okres w ciągu roku, na który czekamy z niecierpliwością i który powinniśmy przeżyć wyjątkowo. Tak też się stało w naszej szkole. Dzień 20.12.2019r. w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących był dniem wyjątkowym.

Uczniowie wraz z wychowawcami od rana przygotowywali się do swoich wigilii klasowych. Przedświąteczna atmosfera panowała w każdej, pięknie udekorowanej klasie. Grupa kolędników- nauczycieli weszła do sal, aby złożyć w imieniu Dyrekcji Szkoły i Grona Pedagogicznego świąteczne życzenia naszym uczniom.

O godz.11 45 cała społeczność szkolna zebrała się w auli, aby jeszcze raz wspólnie zaśpiewać kolędę i zobaczyć spektakl w reżyserii p. Izabeli Milewskiej- Barcik i p. Bożeny Rzyckiej- Ryznar pt. Wigilijny prezent, przygotowany przez Samorząd Uczniowski Szkoły Ponadpodstawowej.
Życzenia wszelkiego dobra i pomyślności nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom w Nowym 2020 Roku złożyli Dyrektor Szkoły Janusz Berek, Ksiądz Wojciech Pal i Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Niech to dobro i radość wspólnie przeżytych chwil trwa nadal aż do następnego spotkania przy wigilijnym stole.