Befared dołącza do partnerów ZSSiO

W dniu 09 stycznia 2020 r. podpisano porozumienie pomiędzy ZSSiO a Fabryką Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.. W imieniu firmy porozumienie podpisał Dyrektor ds. Administracji i Inwestycji Janusz Bączek, ZSSiO reprezentował Dyrektor ZSSiO Janusz Berek. BEFARED S.A. obejmuje patronatem dwa kierunki kształcenia: technik automatyk i technik mechanik. W ramach porozumienia strony zobowiązują się między innymi do:

  • organizacji wizyt zawodoznawczych na terenie Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.,
  • przeprowadzania szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli przez BEFARED S.A.,
  • organizowania wycieczek naukowych umożliwiających zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w firmie,
  • realizacji praktyk zawodowych w BEFARED S.A.,
  • podejmowania wspólnych działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów jest czołowym producentem reduktorów i motoreduktorów ogólnego zastosowania. Fabryka istnieje ponad 130 lat, posiada 80-letnie doświadczenie w produkcji elementów napędowych. Więcej o firmie…