Po dwóch tygodniach przygotowań i szkoleń, jest już dostępna dla większości naszych uczniów w zawodach samochodowych, platforma do nauki zdalnej Electude. Dystrybutorem platformy w Polsce […]

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe” został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI […]

  Zakończyliśmy Projekt „HISZPAŃSKIE STAŻE DLA NAJLEPSZYCH”, w ramach którego uczniowie odbyli miesięczny staż w Maladze, w Hiszpanii (tura I 04.03.2019 – 29.03.2019, tura II […]

Uczniowie technikum oraz branżowej szkoły I stopnia brali udział w kursie operatora koparko-ładowarki. Był to ostatni z kursów projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu […]

Zgodnie z tradycją naszej szkoły zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w VIII edycji konkursu “Samochód moich marzeń”. Osoby chętne proszę zgłosić swój udział przez e-dziennik. […]

Zarząd Główny SIMP zatwierdził wyniki XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe  „Technik Absolwent 2020”. Absolwenci […]