Artykuły prasowe

W magazynie samorządowym „W Bielsku-Białej” (nr 1 i 3/393) ukazały się artykuły nt. naszej szkoły- „Motoryzacja bez granic” opisujący realizację projektu unijnego realizowanego przez szkołę oraz artykuł poświęcony podpisaniu umowy z FCA.