Akcja UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

 

7 lutego młodzież naszej szkoły spotkała się w auli na podsumowaniu akcji UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”.
Na początku uczniowie dowiedzieli się czym jest wolontariat. Po obejrzeniu krótkiego filmu przedstawiającego jaka jest jego historia w Polsce, zaprezentowano wszystkie działania charytatywne prowadzone w naszej szkole.
Druga część spotkania poświęcona była UNICEF- organizacji wspierającej dzieci na całym świecie. Podsumowano także tegoroczną akcję UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”, która ma pokazywać, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami.
Poprzez swoje działania UNICEF pragnie, aby programem szczepień mogły być objęte wszystkie dzieci, szkoła natomiast kształtuje u uczniów postawy tolerancji i otwartości na inne kultury i potrzeby innych.
Mamy nadzieję, że przekazane w ten sposób uczniom informacje spotkały się z zainteresowaniem całej społeczności szkoły.

PRAGNĘ GORĄCO PODZIĘKOWAĆ
WYCHOWAWCOM I UCZNIOM ZA PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO ZBIÓRKI PIENIĘDZY
NA CEL ZAKOŃCZONEJ AKCJI UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”
ZEBRANE ŚRODKI (pochodzące z licytacji lelek i kiermaszu) ZOSTAŁY PRZEKAZANE NA KONTO UNICEF

Koordynator Unicef w szkole: Katarzyna Hańderek