AKCJA KRWIODAWSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W dniu 6.11.2018r. odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa w „Samochodówce”. Podczas akcji krwiodawstwa do oddania krwi zgłosiło się 20 chętnych, krew oddało 9 uczniów. Pobrano 4 litry krwi. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na wzrost zapotrzebowania na krew i propagowanie u młodzieży postaw społecznych. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w akcji składamy serdeczne podziękowania ponieważ oddając krew ratujesz życie.