Akcja krwiodawstwa

W dniu 24.02.2020r. odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa w „Samochodówce”. Podczas akcji krwiodawstwa do oddania krwi zgłosiło się 37 uczniów. Krew oddało 10 uczniów, dzięki akcji pozyskano 4,5l krwi. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na wzrost zapotrzebowania na krew i propagowanie wśród młodzieży postaw społecznych. Wszystkim uczniom i uczennicom, którzy wzięli udział w akcji składamy serdeczne podziękowania ponieważ oddając krew ratujesz życie.