10 lat honorowego krwiodawstwa w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształących

W tym roku mija 10 lat honorowego krwiodawstwa w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przy ulicy Filarowej 52. Hasło „Oddając krew – ratujesz życie” jest propagowane wśród młodzieży naszej szkoły i przynosi wymierne efekty. W ciągu tej dekady młodzież i pracownicy szkoły oddali ponad 270 litrów krwi, w co zaangażowane było około 600 osób.

W pierwszym roku akcji młodzież oddawała krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku- Białej przy ulicy Listopadowej 33, a od roku szkolnego 2002/2003 w budynku szkoły przy ulicy Filarowej 52 w punkcie doraźnie zorganizowanym na potrzeby krwiodawstwa przez RCKiK w Bielsku-Białej.

Inicjatorem akcji był i jest vice-dyrektor szkoły Jan Marek – honorowy krwiodawca. Z ramienia PCK pan Stefan Kurdek – członek Zarządu Rejonowego w Bielsku-Białej, który corocznie pomaga w organizacji akcji, za co składamy serdeczne podziękowania.

W dniu 29 listopada 2011 r.miała miejsce kolejna akcja krwiodawstwa w wyniku , której krew oddało 77 osób, a zgłosiło się 102 uczniów. „Ruch Honorowych Dawców Krwi” cieszy się coraz większą popularnością w „samochodówce”, a wielu uczniów kontynuuje oddawanie krwi po zakończeniu nauki w szkole.

W tym roku szkolnym, upowszechniając konieczność oddawania krwi w celu ratowania życia, po raz pierwszy Ruch propaguje hasło „Bądź dawcą szpiku kostnego”.

Doceniając zaangażowanie uczniów w akcję krwiodawstwa wyrażamy podziękowanie wszystkim, którzy w ciągu tych 10 lat oddali krew, wykazali się zwykłą ludzką wrażliwością i dali świadectwo społecznej dojrzałości.